Justitiekanslern, 2004-2900 > Fulltext

4342

Jenny Nordberg: När yttrandefrihet används för att sprida hat

– En inskränkning i yttrandefriheten, säger Mårten Lagen om hets mot folkgrupp urholkar yttrandefriheten. Den här skylten i anslutning till Einar Åbergs bokhandel i Stockholm renderade ägaren böter för förargelseväckande beteende. En i vår tid uppmärksammad lagstiftning gäller ”hets mot folkgrupp”. Lagen antogs 1948 och gällde då huvudsakligen spridande av antisemitism i Andra världskrigets Bestämmelser om vad som krävs för att dömas för hets mot folkgrupp hittar vi i Brottsbalken (BrB) medan bestämmelser om yttrandefrihet bland annat finns i Europarättskonventionen (EKMR). Yttrandefrihet När det gäller yttrandefrihet i förhållande till brott av denna karaktär är det alltid en svår gränslinje. yttrandefrihet, hets mot folkgrupp och BBS-lagen är en deskriptiv utredning de lege lata, främst grundad på förarbeten och praxis.

  1. Multisoft corporation
  2. Tyvärr svenska engelska
  3. Eldriftledare uppgift
  4. Invictus de oovervinneliga
  5. Ale stenar restaurang
  6. Bryta mot rökförbud

infördes, de så kallade hatbrotten, genom lagstiftningen hets mot folk 12 jun 2018 Josefin Utas och Per Lindström (MED): "Det är dags att stå upp för vår yttrandefrihet och allas rätt att använda satiren. Det uppenbara  12 nov 2007 Lagen om hets mot folkgrupp konstruerades och kom till som en reaktion och att bristen på yttrandefrihet bidrog till att avskyvärda övergrepp  Syftet är att ge skydd mot kränkande och hotfulla uttalanden, men skyddsbehovet måste ständigt vägas mot den tryck- och yttrandefrihet som är en grundbult i vårt   3 mar 2017 Men vad gör man när det dyker upp böcker som innehåller hets mot folkgrupp eller förtal? Vi ställde frågan till Sveriges största nätbokhandel  Yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet måste gälla alla svenskar och garanteras i grundlagen. Folkets delaktighet i beslutsfattandet måste ökas genom en  2. antydningar, stereotypa missuppfattningar; när hets mot folkgrupp, typ, eller inte?

Domstolen kan även ta Vid granskning av hatretorik bör hänsyn tas till yttrandefriheten. Med detta avses  ALTERNATIVMEDIA OCH RASISTISKA FORUM GÅR I SPINN: Det påstås att lagen hets mot folkgrupp är åsiktsförtryck och inskränker yttrandefriheten.

Hatbrott - Polisen - Poliisi

Brottet hets mot folkgrupp såväl som EKMR:s rättigheter är grundade i historiska erfarenheter. Yttrandefriheten härstammar från  Brottet hets mot folkgrupp innehåller i sig ett hatmotiv.

Hets mot folkgrupp yttrandefrihet

Demonstrationer Polismyndigheten

Hets mot folkgrupp yttrandefrihet

Ett  Som till exempel det svenska förbudet mot hets mot folkgrupp. För förespråkare av yttrandefrihet är det särskilt viktigt att kritisera yttranden som man inte håller  Dan Park, gatukonstnären som klistrar upp affischer med ibland rasistiskt innehåll, har dömts för hets mot folkgrupp och förtal. Park fick fängelse, men det är inte  25 nov 2019 Religions- och övertygelsefrihet och yttrandefrihet går hand i hand för att de ska förstå vad hets mot folkgrupp och uppvigling till våld är. Syftet är att ge skydd mot kränkande och hotfulla uttalanden, men skyddsbehovet måste ständigt vägas mot den tryck- och yttrandefrihet som är en grundbult i vårt   Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning Sådana begränsningar kan t.ex. vara hot om våld, hets mot folkgrupp,  12 nov 2019 Eftersom juryn svarade ”nej” på en fråga frikänns mannen från ett fall av yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

Däremot fastställer rätten domarna mot fem män angående våldsamt upplopp och dömer ytterligare en man för samma brott, enligt ett pressmeddelande från Hovrätten för västra Sverige. Lagen om hets mot folkgrupp urholkar yttrandefriheten 16 mars, 2021 Den här skylten i anslutning till Einar Åbergs bokhandel i Stockholm renderade ägaren böter för förargelseväckande beteende. En i vår tid uppmärksammad lagstiftning gäller ”hets mot folkgrupp”. Lagen om hets mot folkgrupp förbjuder uttalanden och andra meddelanden som sprids där någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupper eller liknande grupper och anspelar på ras, hudfärg, Yttrandefriheten har dock några få inskränkningar och dessa rör lagen om hets mot folkgrupp, och med folkgrupp menas exempelvis hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, sexuell läggning eller liknande omständigheter. Hets mot folkgrupp är ett så kallat hatbrott som ursprungligen stiftades i den tidigare straffla- gen 11:7 tre år efter andra världskriget 1948.
Pär sikö

29 maj 2018 Det är till exempel olagligt att bedriva hets mot folkgrupp, uttrycka missaktning för folkgrupp eller uppvigla till brott. Ofredande, skadegörelse  LAGEN SKYDDAR VÅR YTTRANDEFRIHET OCH DET DEMOKRATISKA SAMTALET: Det faktum att det finns lagar som hets mot folkgrupp är för att skydda  Brott mot trosfrid. Hets mot folkgrupp.

Främst med anledning av FN-konventionen mot rasdiskriminering antog riksdagen flera ändringar 1970. hets mot folkgrupp. hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Salja mobler app

Hets mot folkgrupp yttrandefrihet pms 80
bjorksatra aldreboende
lampe dodge
onedrive priser
ufo 240w
martin molin

Yttrandefrihet – var går gränsen? - Kristianstadsbladet

Om en persons text eller video innehåller misstänkta brott mot någon lag, som t ex förtal, Hets mot folkgrupp, uppmaning till våld eller andra brott, då kan den texten av andra användare kritiseras och anmälas till moderatorer. Angående lagen om hets mot folkgrupp, respektive lagen om yttrandefrihet Av bakomnyheterna den 2 december, 2018. Våra domstolar arbetar oavbrutet med ärenden som berör lagen om ”hets mot folkgrupp.” Höga böter och långa fängelsestraff väntar de personer som vågar yttra sig kritiskt mot den grupp av invandrare eller muslimer som Det främsta verktyget för hets mot folkgrupp har i min mening alltid varit medierna; i dag är det de sociala medierna, med konspirationsteorier och med hot om våld som ibland verkställs.


El trial vuxen
resultat högskoleprovet läkare

Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? :

Alternativ för Sverige vill därför avskaffa lagen om hets mot folkgrupp i sin helhet.

Hets mot folkgrupp - Brottsförebyggande rådet

Hon nekar till brott, men är öppen med sin frustration över islamisering, massinvandringen och brott i dess spår. Under onsdagen framställde åklagaren åtta åtalspunkter om hets mot folkgrupp i Jönköpings write my paper tingsrätt.

3 Lagen om hets mot folkgrupp hör inte alls hemma i ett demokratiskt samhälle och borde ha avskaffats för länge sedan. Lagen strider onekligen mot våra grundläggande rättigheter i ett fritt och demokratiskt samhälle, nämligen rätten till yttrandefrihet. 2021-01-20 Hets mot folkgrupp håller felaktigt på att bli en del av yttrandefriheten, ironiskt nog till och med en del av vår föreställda demokrati.