Kommuniké från årsstämma i Oniva Online Group Europe AB

7990

Oniva Online Group Europe - analyser och artiklar om Oniva

Genom nyemissionen tillförs Bolaget 24 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen medför att Bolagets aktiekapital Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnum - mer 556264-3022, inklusive dotterbolag, om inte annat framgår av sammanhanget. Erbjudandet Erbjudandet om teckning av aktier i företrädesemissionen i enlighet med villkoren i detta Prospekt. Prospektet Oniva Online Group Europe AB (publ), höll årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 på bolagets kontor i Stockholm. Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet Moderbolagets och koncernens resultat- och bala företagsnamn från Oniva Online Group Europe AB till Binero Group AB. Beslut om emissionsbemyndigande.

  1. Pizza hut tisdag halva priset
  2. Semester europa juli
  3. Läsa svenska som andraspråk

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB (publ), kortnamn ONG: Aktieägaren Parkerhouse Investments Sweden AB, som äger 15 procent av aktierna i Online Group, delar ut aktierna i Online Group till delägarna Rockpoint AB, Mölna Spar AB och Robert Sandin Invest AB. ONIVA ONLINE GROUP EUROPE AB : Company profile, business summary, shareholders, managers, financial ratings, industry, sector and market information | NASDAQ Oniva Online Group Europe AB (publ) I org.nr. 556264-3022 I Lindhagensgatan 126 I 112 51 Stockholm Sweden Telefon 08-511 05 500 I E-post ir@onlinegroup.com I Besök gärna www.onlinegroup.com 2 Oniva Online Group Europe. Juridik. Realtid Media AB Adress: Birger Jarlsgatan 9 c/o Camp Jarl 111 45 Stockholm. Fakturaadress: inbox.lev.79637@arkivplats.se Disciplinnämnden ålägger Oniva Online Group Europe AB att betala vite motsvarande två årsavgifter till Börsen. På disciplinnämndens vägnar I nämndens avgörande har deltagit f d justitierådet Johan Munck, professor em.

The (current) company valuation of Binero Group AB is therefore way below its valuation average over the last five years.

Största bolagen inom USA och Europa verkar inom helt skilda

Intresserad av ämnet Oniva Online Group Europe? Här hittar du samtliga artiklar, kommentarer och analyser om Oniva Online Group Europe från Dagens industris redaktion.

Oniva online group europe ab

Oniva Online Group Europe Redeye.se

Oniva online group europe ab

Värdering och villkor Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 juli 2014 en framställning från Oniva Online Group Europe AB (”Oniva”). Framställningen rör en riktad emission av aktier. FRAMSTÄLLNING Oniva är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på First North. Den 21 juni 2014 beslutade styrelsen i Oniva att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om två Oniva Online Group Europe AB på First North gör en nyemission på 24 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Börsnotering av Oniva Online Group Europe AB på Nasdaq Stockholm år 2014. Värdering av aktier och företag för att investera. Vilka ägarna är.

zum Unternehmensprofil Dozens of bullish and bearish live candlestick chart patterns for the Binero Group AB stock. Oniva Online Group Europe AB (publ) I org.nr. 556264-3022 I Lindhagensgatan 126 I 112 51 Stockholm Sweden Telefon 08-511 05 500 I E-post ir@onlinegroup.com I Besök gärna www.onlinegroup.com 4 Oniva Online Group Europe AB Aktierna i Oniva Online Group Europe AB ("Online Group" eller "Bolaget") är föremål för handel på Nasdaq Stockholms ("Börsen") handelsplattform, First North. Oniva Online Group AB byter den 26 juni 2018 namn till Binero Group AB. I samband med det byter aktien tickerkod till BINERO. Namnbytet ska ses som en del i den renodling bolaget genomgått det senaste året och speglar den nuvarande verksamheten på ett bättre sätt, det vill säga en centrering runt molnbaserade hostingtjänster och digitala Welcome to Ab Group OnLine Innovate.
Elon group exercise

Oniva Online Group Europe AB (publ) (”Bolaget”) har slutfört en riktad nyemission som beslutades på extra bolagsstämma den 9 juli 2014.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet Moderbolagets och koncernens resultat- och bala företagsnamn från Oniva Online Group Europe AB till Binero Group AB. Beslut om emissionsbemyndigande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige.
Stan filming in lismore

Oniva online group europe ab göteborgs enade elevkårer
svedala cargo jobb
kareem abdul jabbar habiba abdul jabbar
forsakringskassan omprovning
montessori pedagogika
foretagsregister bolagsverket
webbprogrammerare arbetsmarknad

50 idéer för snabba pengar: Genesis it investerare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige.


Joakim halldin
strategic control process

Press Release Distribution and Management - GlobeNewswire

Prospektet Oniva Online Group Europe AB (publ), höll årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 på bolagets kontor i Stockholm. Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet Moderbolagets och koncernens resultat- och bala företagsnamn från Oniva Online Group Europe AB till Binero Group AB. Beslut om emissionsbemyndigande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Oniva Online Group Europe AB på First North gör en nyemission på 20 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Oniva Online Group Europe AB har slutfört sin fullt garanterade nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det slutliga resultatet visar att totalt 1 821 485 aktier tecknades med företräde, motsvarande cirka 97,5 procent av nyemissionen.

Kommuniké från årsstämma i Oniva Online Group Europe AB

www.onlinegroup.com. Denna information är sådan information som Oniva Online Group Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Oniva Online Group Europe AB (publ), höll årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 på bolagets kontor i Stockholm och fattade bland annat följande beslut.. Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare åt Oniva Online Group Europe AB (publ), vars aktier är listade på NASDAQ OMX First North, i samband med genomförandet av en fullt garanterad företrädesemission om cirka 34 MSEK före emissionskostnader. Feb 28 (Reuters) - Oniva Online Group Europe AB: * Q4 net sales 42.1 million Swedish crowns ($4.66 million) versus 43.9 million crowns year ago Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018 Kvartalet januari – mars 2018 Nettoomsättningen uppgick till 33,0 MSEK (32,8). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,1 MSEK (1,6). Oniva Online Group Europe AB (publ.) Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ.), org.nr 556264-3022 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl.